Tved sogn

warning: Creating default object from empty value in /data/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kongens brev på Ørkild bys nedlæggelse 1547

| | | | |

Ørkild SlotsbankeØrkild SlotsbankeRegistre o.a. Lande 1546-52, folio 295


Mageskifte på krongods i Heldager by, Tved sogn 1605

| | |

Brev 20.3. 1605Brev 20.3. 1605 Brev 31.8. 1605Brev 31.8. 1605


Bjørnemose og Tved kirke

| | | | | |

BjørnemoseBjørnemose  I 1618 foretog Jacob Ulfeldt et mageskifte med Kronen, således at han fik en gård kaldet "Biørnemoesse" med indgærdet skov til 70 svins olden mod en gård i Kværndrup og en gård i Dalby.


Heldager by i Tved sogn

| | | | |

  Heldager by 1778Heldager by 1778Heldager med mindepladsHeldager med mindepladsBindingsværks gård i HeldagerBindingsværks gård i Heldager   Skifte efter Torben Bille 8.12. 1492 - Heldager med 12 gårdeSkifte efter Torben Bille 8.12. 1492 - Heldager med 12 gårdeHeldager byHeldager by Jordebog o. Heldager 1464Jordebog o. Heldager 1464


Da Chr. III lod retfærdigheden ske fyldest.

| | | | |

Kong Christian IIIKong Christian IIII en meget ordknap form i Tegnelser o.a. Lande 1548-51, folio 46b, møder vi 1549 en bonde i Heldager, Tved sogn, ved navn Jørgen Hansen, som måske er blevet fradømt sin gård. Men hvor kongen så siden gik ind og omgjorde dommen. Jørgen Hansen omtales ikke i Nyborg lens jordebog 1542 over alt tidligere jordegods tilhørende Ørkild.


Absolon Krugelund af Tved

| |

Absalon Krugelund af TvedAbsalon Krugelund af TvedI Traps sognebeskrivelse af Tved sogn i Sunds herred, har man overset en forlængst forsvunden hovedgård i sognet. Allerede museumsleder Johs. Olsen var i 1920erne opmærksom på, at der i et dokument fra 1394 omtales en væbner Absolon Krugelund af Tved. Senest har Erland Porsmose påpeget forholdet i bl.a. Den regulerede landsby (1981). 


Ørkild Birketing

| | |

Ørkild FangØrkild Fang Ørkild Birketing 1531Ørkild Birketing 1531I Rigsarkivets seddelregistratur findes under 6. maj 1531 et interessant "Vidne af Fynbo Landsting", angående "en Agervei, som løber fra Nyled i Bispens fri Enemærke og indtil Ladegården for Ørkild". At dømme efter de indkaldte vidner "Brudager Mænd, Klyndstrup (Klingstrup) Mænd og Holmdrup Mænd", så har denne "Agervei" gået mellem Tved og Skårup byer direkte mod nord fra Ørkild. På et gl. kort over Ørkild kaldes en af markerne Ladegårds Agre".


Ridder Tyge Vind af Haldager

| | | | |

 Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Vind - fra Lisbet Bryskes våbenbogVind - fra Lisbet Bryskes våbenbogI Tved sogn har i middelalderen ligget en herregård Heldager (Haldagger), der 1314 blev inddraget under kronen fra hr. Tyge Vindsen, som havde forbrudt den ved utroskab mod kong Erik Mændved. (Trap Danmark,(1957)).

Senere blev Tyge Vind dog taget til nåde, og han optræder atter i 2 dokumenter, begge dateret maj 1337. Og eftersom de er forfattet på latin er de jo ikke umiddelbart tilgængelig for menigmand, men museumsleder Johs. Olsen har i en artikel i Sv. Avis den 10.4. 1926 bragt en oversættelse af de 2 dokumenter:

 

 

 


Bjørnemose gods 1743

| | | | |

BjørnemoseBjørnemose Bjørnemose avlsgårdBjørnemose avlsgårdAf kaptajn sen. oberstløjtnant Erik Chr. Sehested. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1048ff. Topografisk Samling. LAO.


Tved sogn 1690

| | |

Tved sogn 1690 (1)Tved sogn 1690 (1) Tved sogn 1690 (2)Tved sogn 1690 (2)Kilde: Sognepræst Henrik Basmark. Sunds herreds jordebog 1690. Fyns bispearkiv, Indkomne breve fra Sunds herred. LAO. Tved kirke og præstegårdTved kirke og præstegård


Udgiv indhold