Det forenede Venstre 1870

| | | | | | | | | | | | |

Det forenede Venstres forhandlingsprotokolDet forenede Venstres forhandlingsprotokolStatsministeren var i det historiske hjørne under sin landsmødetale i Herning (2018), da han bemærkede at venstreorganisationerne  sluttede sig sammen i 1870 og dannede Det forenede Venstre - i 2020 er det 150 år siden. (Venstre Danmarks Liberale Parti og Det radikale Venstre har således samme rod)

Dansk Folketidende 1865-1883 

Folketingets formand 1867-1887 

 

Svendborg Amts Landbosparekasse 

Slagfærdige Slengerik 

Erik fra Ringe  

Det første valg til stænderforsamlingen i Roskilde 1834 

Lærer, lægprædikant og politiker Rasmus Sørensen 1799-1865 

Bondecirkulæret 1845 

Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-49 

Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-49 

Grundloven der sikrede kvinderne valgret 1915 

Svendborg Amts Riffelforening 

De sjællandske bondevenner 

Klaus Berntsen om rigsdagsarbejdet

Grundlovsdagen 5. juni trådte i stedet for 20. juni, dagen for stavnsbåndets løsen i 1788 

Breve fra redaktør Jørgen Pedersen, Fyns Tidende 

Breve fra redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg  

Breve fra redaktør A.C. Bondegård, Svendborg Avis 

Breve fra Klaus Berntsen, Højby 

Breve fra højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup 

Breve fra den langelandske bondefører Morten Foged 

Folketingsvalg i Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen)

Grundlovsværneforeningen, 6. kreds (Langeland) stiftet 1877 

Friskolelærer Thomas Jørgensens Nørrelunds erindringer 

Svendborg Avis 1863-1963 

Bondeuro på Østfyn 1845 

Da Vejstrup Højskole blev ramt af økonomiske sanktioner 

Langelands Avis 1850-1950 

Jensen-Broby og Gudmekredsen 

Politikeren I.A. Hansens barndom og ungdom 

Grundlovsværneforeningen af 1877 

Folketingsvalg i Langelandskredsen 

Ollerup demokratiske Forening 1885ff 

Breve og skriftlige arbejder, gårdejer og landstingsmand Christen Hansen Rosager, Vejstrup 

Venstres folketingsgruppe 1881-1886

I.C. Christensens ophold på Fyn  

Redaktionssekretær Orloffs erindringer fra Svendborg 

Folketingsmedlem Andreas Rosager, Vejstrup 

Højskolemand og Folketingets formand Sofus Høgsbro, valgt i Svendborg Amts 5. kreds 

Hans Christensen, Kohavegården, Vejstrup 

Det forhandlende Venstre 

Demokratisk Forening på Langeland 

Demokratisk Forening Svendborg Amts 2. kreds 

Højskolemand og landstingsmand Niels Kr. Johansens erindringer