Moths Ordbog fra ca 1700

Fynske dialekter

Se også Vedel Simonsens optegnelser af fynske talemåder http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/4804