Kong Frederik II's brev til Svendborg ang. udredelsen af en ny skat. Dat. 5. maj 1566

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664
Kancelliets Brevbøger 1566-70, s. 47

Kongebrev 5. maj 1566Kongebrev 5. maj 1566Kongebrev 5. maj 1566 (2)Kongebrev 5. maj 1566 (2)