Kong Frederik II's brev til borgmester og rådmænd i Svendborg om at sende en bartskjær til flåden. Dat.24. marts 1564

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664
Kancelliets Brevbøger 1561-65, s. 409

Kongebrev 24. marts 1564Kongebrev 24. marts 1564Kongebrev 24. marts 1564 (2)Kongebrev 24. marts 1564 (2)Kongebrev 24. marts 1564 (3)Kongebrev 24. marts 1564 (3)