Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1584

| | |
Aktstykker til oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid. (1841)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562Aktstykker for største Delen hidtil utrykte til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i ældre Tid. Samlede og udgivne af Fyens Stifts literaire Selskab. Odense 1841.

Samlingen her omfatter:

Kong Christoffer I's benådningsbrev for Svendborg. 1253.

Hertug Valdemar Eriksen's benådningsbrev for Svendborg. 1280

Kong Erik Menved's privilegium for Svendborg. 1305

Kong Erik af Pommern's beskærmelsesbrev for Svendborg. 1409

Kong Christoffer af Bayern's 1. privilegium for Svendborg. 1442

Kong Christoffer af Bayern's 2. privilegium for Svendborg. 1444

Privilegium for Svendborg af hertug Hans, udvalgt til Danmarks konge. 1480

Kong Christian I's stadfæstelse på Svendborgs ældre privilegier. 1480

Kong Hans's 2. privilegium for Svendborg. 1504

Kong Christian II's privilegium for Svendborg. 1517

Kong Frederik I's brev om fed på Falsterbo fiskeleje, udlagt til Svendborg by. 1526.

Tingsvidne udstedt på Tåsinge Ting, hvori er indført 5 kongebreve om Svendborg bys handel. 1560

Udtog af kong Frederik II's stadfæstelse på Svendborg bys privilegier. 1562

Tuko Windsens skøde til Svendborg by. 1337

Tingsvidne af Fynbo Landsting om ret til at optage kvæg. 1384

Kong Hans's gavebrev til Svendborg på grunde og gods i Haldager. 1500

Udtog af et tingsvidne af Fynbo Landsting om fredlysning over en jord kong Hans havde givet Svendborg by. 1501

Kong Christian III's gavebrev til Svendborg by på Ørkild Fang. 1549

Udtog af et tingsvidne om skel imellem Holmdrup grund og Ørkild Fang. 1584

 Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (01)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (01)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (02)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (02)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (03)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (03)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (04)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (04)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (05)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (05)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (06)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (06)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (07)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (07)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (08)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (08)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (09)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (09)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (10)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (10)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (11)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (11)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (12)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (12)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (13)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (13)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (14)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (14)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (15)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (15)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (16)Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (16)