Fynske Registre og Tegnelser 1572-1699

| | | | | | | |
Danske Kancelli (RA)

Frederik IIFrederik II Kong Christian IVKong Christian IV Kong Christian IVKong Christian IV Kong Christian I - breve til Johan Bjørnsen 1456-71   

 Kong Frederik III 1648-70Kong Frederik III 1648-70Tegnelsesbog 1471 - 1512

Rigsarkivets seddelregistratur - Top. Samling 1378-1488 (diverse) og 1490-1536/37 (enkelte kort er udgået)

Kong Christian II.s Registre 1513-1523 - Fyn

Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 - Fyn

Registre over alle Lande nr. 1 - Fyn 1523-1546

Registre over alle Lande nr. 5-10 1546 - 1571 - Fyn

Tegnelser o.a.Lande 1535-1538  

Tegnelser o.a. Lande 1537-1545

Tegnelser o.a.Lande 1545-1548

 Tegnelser o.a. Lande 1548-1551

  Tegnelser o.a. Lande 1552-1556

Tegnelser o.a. Lande 1556-1558

 

 Tegnelser o.a. Lande 1559-1561 

Tegnelser o.a. Lande 1562-1564

 Tegnelser .o.a. Lande 1564-1566

 Tegnelser o.a. Lande 1566-1568

 Tegnelser o.a. Lande 1568-1569

Tegnelser o.a. Lande 1570-1571

 Nyborg Slots og lens regnskab1519

 Nyborg lensregnskaber

 Fynbo Landsting 

Toldregnskaber

 Byfoged- og købstadsregnskaber for Svendborg 1607-1700

Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700 

Arkivfortegnelser over Nyborg Amtstue og Nyborg-Tranekær amter 1628-1765

Tegnelser o.a Lande 1535-1571 (overvejende fynske sager)

 Øresundstolden online (hollandsk hjemmeside)

Kansler Johan Friis' privatarkiv 1523-1570

Frands Brockenhuus 1545-1567 

Se også pastor A. Crones afskrifter af pergamentsamlingen på Ravnholt gods 1414-1665 

Indkomne breve til Fyns biskop 1519-1701 

Sankt Knuds kloster 1239-1620 

Dalum kloster 1651

Regnskaber før 1559

 Register over fynske kirkeklokker 1528-29

Odense Magistrat 1518-1596 

Assens toldregnskab 1518-19

Svendborg 1508-1701 

Nyborg len 1658-61

Nyborg slot ca 1660 

Kærstrup len 1537

I første halvdel af 1500-tallet grundlagdes det registreringssystem, som blev fortsat i forskellige former gennem hele Danske Kancellis historie til 1848. Der blev ført et sæt registre over åbne breve, stilet til almenheden, og et sæt tegnelser, fortegnelser over breve til enkeltpersoner. Skellet forblev dog længe uskarpt. -Registrene indledtes med formlen: Vi (kongen) gøre alle vitterligt, og tegnelserne blev indledt med formlen: Vor synderlige gunst tilforn. Rækkerne var inddelt topografisk. Sjællandske registre, fynske registre o.s.v.  For tiden efter 1550 påbegyndte Rigsarkivet i 1885 en udgivelse af brevbøgerne i uddrag: Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre forhold. Før 1550 er brevbøgerne udgivet selvstændigt eller trykt i Danske Magasin.

Brug iøvrigt Statens arkivers eget informationssystem http://www.daisy.sa.dk/

 

 Fynske registre 1572-96Fynske registre 1572-96Fynske og små landske registre 1572-88Fynske og små landske registre 1572-88Fynske og Smålandske Registre 1572-1596  

B62A   

1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584;

1585; 1586; 1587; 1588; Register 


 
B62B

1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596;

Fynske Registre    1596-1660

Fynske registre 1596-1632Fynske registre 1596-1632B64A 1596  1632 

1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609;

 1610; 1611-121613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619-20; 1621; 1622; 1623; 1624;

1625;  1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; Register 


 
Fynske registre 1633-48 (RA)Fynske registre 1633-48 (RA)B64B 1633  1648

1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647;

1648; Register 


 

B64C 1648  1660

1648; 1649; 1650;1651; 16521653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660;

Fynske og små landske registre 1660-70Fynske og små landske registre 1660-70Fynske og smålandske registre  1660 - 1699

C10A 1660  1670

1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; Register 


 
C10B 1670  1680

1670-a; 1670-b; 1670-c; 1671;1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680 ;
 
C10C 1681  1689 
 
C10D 1690  1699 

Fynske tegnelser 1572-96Fynske tegnelser 1572-96 Fynske og små landske tegnelser 1588-96Fynske og små landske tegnelser 1588-96Fynske og Smålandske Tegnelser  1572 - 1596

B70A   

1572; 1573; 15741575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584;

1585; 1586; 1587; 1588


 
B70B

1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596;

Fynske tegnelser 1648-60Fynske tegnelser 1648-60 Fynske tegnelser 1596-1627Fynske tegnelser 1596-1627Fynske Tegnelser  1596 - 1660

B72A 1596  1627

1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608;

1609; 1610; 1611;

1612; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624;

1625; 1626; 1627;


   
 Fynske tegnelser 1639-1648Fynske tegnelser 1639-1648Fynske tegnelser 1628-38Fynske tegnelser 1628-38B72B 1628  1638

1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; Register
  
B72C 1639  1648

1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; Register
  
B72D 1648  1660

1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660;

Fynske og små landske tegnelser 1660-70Fynske og små landske tegnelser 1660-70Fynske og smålandske tegnelser  1660 - 1699

C12A 1660  1670

1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; Register

   
C12B 1670  1686 
 
C12C 1687  1699