Fyns biskop

| | | |
Fyns bispearkiv (LAO)
Fyns bispearkivFyns bispearkiv

Bispestolens breve 1519-1608

 Odense Magistrats kvittering for af bispegården i Odense at have oppebåret 80 mark danske af de 300 mark, som biskop Jens Andersen er byen skyldig - 3. juni 1519 

Sag mellem biskop Niels Jespersen og Hans Norby med fru Anne Oldeland til Uggerslevgård 1561-66

Stiftets almindelige breve 1525-1580; 1581-1621;

Breve 1525-1569; Breve 1569/70-1580; Breve 1585-1594; Breve 1595-1604;

Breve 1605-1621; Breve 1622-1650;

Kirkeregnskaber Vindinge, Båg, Bjerge herreder og Hindsholm 1546-1556

Optegnelserne om præstekaldene i Vinding, Sunds, Gudme herreder og på Hindsholm 1554

Præste kalente regnskab 1561

Kongebreve om skibspræsters ansættelse 1568-70 

Fortegnelse på kansler Johan Friis' gejstlige gods 1572 

Jordebog Gudme herred 1570

Indkomne breve fra Gudme herred

Hesselagergård - Danmarks første stamhus 1548

Gislev præstevalg 1570 

Johan Friis til Hesselager gavebrev 1572 

Kongelige skatter, udgivne af præsterne 1559-71

Herringe Annekspræstegård 1579 

Sag 1580 mellem pastor Niels Adamsen i Ringe og Frands Urne 

Sag 1591 mod pastor Jørgen Jespersen Svindinge 

Brudager og Langå kirker 1594 

Brandhjælp til sognepræsten i Svindinge 1596-98 

Hesselager Skole og Hospital 1596 

Gislev degn 1602 

Hr. Lauritz Gorm i Ringe 1620

Indkomne breve fra Salling herred

Jordebog Sallinge Herred 1667

Kopi af kongebrev 1539 om Avernakøs adskillelse fra Fåborg 

Kongebrev 1540 om Diernæs' annektering til Fåborg 

Altergods i Ulbølle 1551 

Kongebrev om hr. Mads i Horne 1563 

Kapellan i Horne Peder Mogensen 1587 

Hr. Hans Knudsen i Øster Hæsinge 1591 

Håstrup Jordløse kald 1593 

Herringe Anneksgård 1619 

Anordning om skolebørnenes penge ved ligfærd i Fåborg 1624

Indberetning om præsternes indkomst i Drejø, Lyø og Avernakø sogne samt om Fåborg skoles indtægter 1630 

Horne 1630 

Allested Vejle præstekald 1630 

Hr. Morten Hansens datter i Fåborg 1633 

Hr. Iver Lauritsen i Vester Skerninge 1641

Espe Vantinge 1645 

Hr. Henriks i Fåborg forseelse ved en vielse 1646 

Hr. Jørgen Jacobsen i Vester Åby 1653 

Hans Lauritsens henrettelse 1663 

Tingsvidne angående 2 personers slægtskabsforhold 1664 

Præstegårdskøb 1681

Skøde til Valdemar Christoffer Gabel på en del kirker 1687

Indkomne breve fra Sunds herred 

Fru Lisbeth Urnes forpligt til Svendborg Skole ang. Skårup degn 1565

Bregninge og Landet 1575-77

Ørkilds Fang og St. Nicolai sognekald i Svendborg

Fru Helvig Hardenbergs Hospital 1586-1701

Jørgen Hørers sag i Svendborg 1590

Fundats ang. sognepræsternes og skolemesterens løn i Svendborg af 1541

Stenstrup kirke 1633

Kommission ang. borgmester i Svendborg Niels Lauridsen, forrige stiftsskriver over Odense provstis kirker, hans regnskaber 1665

Christen Pedersen Buch og Aplone Pedersdatter af Stenstrup, deres ægteskabssag 1665

Rector Peter Bagger i Svendborg 1661-1666 

Jordebog Vindinge herred 1572

Indkomne breve fra Vinding herred

BilagStørrelse
Odense_bisp_1483_1631.pdf9.18 MB
Odense_bisp_1483_1631_2.pdf9.65 MB
Odense_bisp_1483_1631_3.pdf9.39 MB
Odense_bisp_1483_1631_4.pdf6.71 MB
Odense_bisp_1483_1631_5.pdf8.94 MB
Odense_bisp_1483_1631_6.pdf8.39 MB
Odense_bisp_1483_1631_7.pdf8.63 MB
Odense_bisp_1483_1631_8.pdf8.02 MB
Odense_bisp_1483_1631_9.pdf9.09 MB
Odense_bisp_1483_1631_10.pdf7.25 MB
Odense_bisp_1483_1631_11.pdf7.92 MB
Odense_bisp_1483_1631_12.pdf8.7 MB
Odense_bisp_1483_1631_13.pdf8.2 MB
Odense_bisp_1483_1631_14.pdf2.16 MB