Brev fra kong Christian III til borgmestre, rådmænd og byfoged i Svendborg ang udredelsen af en skat. Dat. 27. decbr 1551

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (LAO) Kongebreve m.m. 1501-1664

Kongebrev 27. decbr. 1551Kongebrev 27. decbr. 1551Kongebrev 27. decbr. 1551Kongebrev 27. decbr. 1551