Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. afskaffelsen af stråtage i byen. Dat. 13. sept. 1547

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (LAO) Kongebreve 1501-1664
J.O. Bro-Jørgensen: Svendborg Købstads Historie (1959), s. 139f: De "tæt sammenbyggede gårde og huse" i Svendborg med de mange stråtage frembød en betydelig risiko i tilfælde af brand. Derfor pålagde kongen i juli 1547 de fynske byer at sørge for, at alle huse, hvor der fandtes ovne og skorstene, inden mikkelsdag samme år at få tækket med sten. Det lykkedes svendborgenserne at få fristen udskudt et år, men kun på betingelse af, at skorstene i sådanne huse blev nedbrudt inden vinteren. "Hvor lidt det frugtede, ses af en bestemmelse i byloven 1619 om, at ingen indenfor byens porte måtte tække deres huse med halm. Alligevel skulle der gå endnu 200 år, inden det lykkedes at få stråtagene udryddet i Svendborg".

Kongebrev 13. sept. 1547Kongebrev 13. sept. 1547Kongebrev 13. sept. 1547Kongebrev 13. sept. 1547