Kong Christian III.s pas for 20 landsknægte fra Svendborg til København. Dat. 25. nov. 1546

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (LAO) Kongebreve 1501-1664

Pas for 20 landsknægte - 25. nov. 1546Pas for 20 landsknægte - 25. nov. 1546Pas for 20 landsknægte - 25. nov. 1546 (2)Pas for 20 landsknægte - 25. nov. 1546 (2)