Brev fra kong Christian III til borgmestere og råd i Svendborg ang. hr. Hans Troelsens retssag om en arv. Dat. 16. maj 1543

| | |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664

Kongebrev 16. maj 1543Kongebrev 16. maj 1543Kongebrev 16. maj 1543Kongebrev 16. maj 1543