Brev fra kong Christian III til borgmestere og råd i Svendborg ang. indkvartering dat. 22. febr. 1543

| | |
Svendborg Magistrats Arkiv (LAO) Kongebreve 1501-1664
Kongebrev 22. febr. 1543Kongebrev 22. febr. 1543Kongebrev 22. febr. 1543 (2)Kongebrev 22. febr. 1543 (2)